Absolute URL – Co to jest? Definicja

absolute URL

Absolute URL (Uniform Resource Locator) to pełny i kompletny adres internetowy, który określa dokładną lokalizację danego zasobu w sieci. Składa się z kilku części, które zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania zasobu w sposób jednoznaczny. Te części to:

  1. Schemat (Scheme): Określa protokół komunikacji, na przykład „http”, „https”, „ftp”, „mailto”, „tel”, itp.
  2. Domena (Domain): To adres internetowy serwera, na którym znajduje się zasób, na przykład „www.example.com„.
  3. Ścieżka (Path): Wskazuje dokładną lokalizację zasobu na serwerze. Może to być folder lub ścieżka do pliku, np. „/folder/plik.html”.
  4. Port: Opcjonalny element, który określa numer portu na serwerze, na którym działa dany protokół. Domyślnie jest to port 80 dla HTTP i port 443 dla HTTPS.
  5. Fragment (Fragment): Opcjonalny element, który wskazuje na konkretną sekcję na stronie docelowej. Jest oznaczony znakiem „#” i jest używany głównie na stronach internetowych z długimi treściami.

Przykładem absolutnego URL może być:

https://www.example.com/artykul/porady-dla-poczatkujacych

W przeciwieństwie do absolutnych URL, są również stosowane względne URL, które określają lokalizację zasobu w odniesieniu do bieżącego kontekstu, co może być przydatne na stronach internetowych. Na przykład, względne URL nie zawierają całego adresu domeny, a jedynie ścieżkę w obrębie danej witryny, co pomaga w skróceniu długości adresów i upraszcza zarządzanie stroną internetową.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *