» Kategoria: Słownik

Słownik


absolute URL

Absolute URL (Uniform Resource Locator) to pełny i kompletny adres internetowy, który określa dokładną lokalizację danego zasobu w sieci. Składa się z kilku części, które zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania zasobu w sposób jednoznaczny. Te części to: Schemat (Scheme): Określa protokół komunikacji, na przykład „http”, „https”, „ftp”, „mailto”, „tel”, itp. Domena (Domain): To adres internetowy serwera, na którym znajduje się zasób, na przykład „www.example.com„. Ścieżka (Path): Wskazuje dokładną lokalizację zasobu na serwerze. Może to być folder lub ścieżka do pliku, np. „/folder/plik.html”. Port: Opcjonalny element, który określa numer portu na serwerze, na......

Czytaj więcej


Above the Fold

„Above the Fold” to termin często używany w kontekście projektowania stron internetowych i przeglądania treści online. Oznacza on obszar strony lub witryny internetowej, który jest widoczny bez konieczności przewijania ekranu. Jest to pierwsza część strony, którą użytkownik widzi natychmiast po załadowaniu strony. Pojęcie „Above the Fold” wywodzi się z tradycyjnych gazet i czasopism, gdzie najważniejsze nagłówki, zdjęcia i treści umieszczane były na górnej części pierwszej strony gazety, ponieważ były one widoczne, gdy gazeta była złożona i leżała na stołach lub sprzedawana na straganach. W kontekście internetowym, obszar „Above the Fold” jest ważny,......

Czytaj więcej